Loading color scheme

Překlady & Tlumočení

NORMÁLNÍ PŘEKLADY

Nabízené služby: Nabízíme překlady popř. korektury překladů z češtiny do španělštiny nebo ze španělštiny do češtiny. Všechny překlady jsou kontrolovány jak českou lektorkou, tak i rodilým mluvčím.

Druhy překládaných textů: Bez omezení

Ceny: překlady 250,- Kč/normostranu; korektury překladů 100,- Kč/normostranu. Ceny jsou uvedeny za normostranu cílového (výsledného) textu. Nejsem plátce DPH, takže uvedené ceny jsou konečné.
Překlady jsou běžně zasílány elektronicky e-mailem. Pokud je překlad zasílán zákazníkovi poštou, je účtováno poštovné 50,- Kč a dále náklady na tisk (dle rozsahu překladu).
Poznámka: V českém prostředí se normostranou rozumí text v délce 1 800 znaků (symbolů a mezer). To odpovídá třiceti řádkům o šedesáti znacích nebo přibližně 250 slovům běžného textu.

Termíny dodání: Běžný termín dodání překladů je do 3 pracovních dnů po termínu zadání (překlad o rozsahu max. 20 normostran). U expresních překladů popř. překladů většího rozsahu je cena a termín dodání stanovován individuálně.

Podrobnější informace a objednávky: Napište nám na e-mail: info@abanicodorado.cz, popř. zavolejte či pošlete SMS na mobil: +420 774 893 567 (kontaktní osoba: Daniel Martinez Tapia).

TLUMOČENÍ

Nabízíme vám konsekutivní tlumočení z češtiny do španělštiny nebo ze španělštiny do češtiny. Po dohodě je možné zajistit také tlumočení soudní tlumočnicí (u spolupracující firmy).
Ceny tlumočení: 380 Kč/hodinu; při tlumočení delším než 4 hodiny je možné individuálně sjednat zvýhodněnou cenu

Uvedené ceny tlumočení jsou platné v Hradci Králové. U tlumočení mimo Hradec Králové jsou k ceně tlumočení připočítávány náklady na dopravu.

 

Děkujeme! Vaše zpráva byla odeslána. Něco se nepovedlo, zkuste to za chvíli. Prosím zadejte corektní Captcha odpověď!