Loading color scheme

Služby

Překlady z češtiny do španělštiny nebo ze španělštiny do češtiny

Nabízíme překlady normální i se soudním ověřením (podrobnosti viz níže).

(La versión espanola sigue abajo)

NORMÁLNÍ PŘEKLADY

Nabízené služby: Nabízíme překlady popř. korektury překladů z češtiny do španělštiny nebo ze španělštiny do češtiny. Všechny překlady jsou kontrolovány jak českou lektorkou, tak i rodilým mluvčím.
Druhy překládaných textů: Bez omezení
Ceny: překlady 250,- Kč/normostranu; korektury překladů 100,- Kč/normostranu. Ceny jsou uvedeny za normostranu cílového (výsledného) textu. Nejsem plátce DPH, takže uvedené ceny jsou konečné.
Překlady jsou běžně zasílány elektronicky e-mailem. Pokud je překlad zasílán zákazníkovi poštou, je účtováno poštovné 50,- Kč a dále náklady na tisk (dle rozsahu překladu).
Poznámka: V českém prostředí se normostranou rozumí text v délce 1 800 znaků (symbolů a mezer). To odpovídá třiceti řádkům o šedesáti znacích nebo přibližně 250 slovům běžného textu.
Termíny dodání: Běžný termín dodání překladů je do 3 pracovních dnů po termínu zadání (překlad o rozsahu max. 20 normostran). U expresních překladů popř. překladů většího rozsahu je cena a termín dodání stanovován individuálně.
Podrobnější informace a objednávky: Napište nám na e-mail: info@abanicodorado.cz, popř. zavolejte či pošlete SMS na mobil: +420 774 893 567 (kontaktní osoba: Daniel Martinez Tapia).
 

Tlumočení

Nabízíme vám konsekutivní tlumočení z češtiny do španělštiny nebo ze španělštiny do češtiny. Po dohodě je možné zajistit také tlumočení soudní tlumočnicí (u spolupracující firmy).
Ceny tlumočení: 380 Kč/hodinu; při tlumočení delším než 4 hodiny je možné individuálně sjednat zvýhodněnou cenu
Uvedené ceny tlumočení jsou platné v Hradci Králové. U tlumočení mimo Hradec Králové jsou k ceně tlumočení připočítávány náklady na dopravu.

Angličtina

Kurzy a individuální výuku angličtiny, kurzy angličtiny pro pokročilé studenty popř. překlady a tlumočení z/do angličtiny nabízíme doplňkově, podmínky jsou vždy sjednávány individuálně „na míru“ na základě požadavku klienta.
 

PŘEKLADY SE SOUDNÍM OVĚŘENÍM

Nabízené služby: Nabízíme také vyhotovení soudně ověřených překladů, což jsou překlady, které jsou svázány s originálem překládaného dokumentu (popř. jeho notářsky ověřenou kopií) a jsou opatřeny tlumočnickou doložkou a kulatým razítkem soudního tlumočníka.
Druhy překládaných textů: Soudně ověřené překlady jsou nejčastěji vyžadovány u úředních dokumentů, které budou použity pro oficiální účely. Patří mezi ně např.: vysvědčení, diplomy, rodné listy, oddací listy, úmrtní listy, rozvodové rozsudky, závěti, smlouvy, výpisy z rejstříku trestů, soudní rozsudky, notářské záznamy, výpisy z obchodního rejstříku, živnostenské listy, daňová přiznání a další.
Ceny: soudně ověřený překlad 420,- Kč/normostranu
Ceny jsou uvedeny za normostranu cílového (výsledného) textu. Nejsem plátce DPH, takže uvedené ceny jsou konečné.
Pokud je překlad zasílán zákazníkovi poštou, je účtováno poštovné 50,- Kč.
Poznámka: V českém prostředí se normostranou rozumí text v délce 1 800 znaků (symbolů a mezer). To odpovídá třiceti řádkům o šedesáti znacích nebo přibližně 250 slovům běžného textu.
Termíny dodání: Běžný termín dodání překladů se soudním ověřením je do 4 - 5 pracovních dnů po termínu zadání (překlad o rozsahu max. 20 normostran). U expresních překladů popř. překladů většího rozsahu je cena a termín dodání stanovován individuálně.
Podrobnější informace a objednávky: Napište nám na e-mail: info@abanicodorado.cz, popř. zavolejte či pošlete SMS na mobil: 774 893 567 (kontaktní osoba: Daniel Martinez Tapia).


TRADUCCIÓN JURADA (OFICIAL, CERTIFICADA)

Servicios ofrecidos: Ofrecemos elaboración de la traducción jurada de todo tipo de documentos oficiales (por ejemplo: certificados de estudios, diplomas, partidas de nacimiento, partidas de matrimonio, partidas de defunción, sentencias de divorcio, testamentos, contratos, certificados de antecedentes penales, sentencias judiciales, registros notariales, certificados de incorporación, licencias comerciales, declaraciones de impuestos etc.).
La traducción jurada de un documento es la traducción de carácter oficial, elaborada por el traductor-intérprete jurado de la República Checa. Las traducciones se convierten en juradas una vez han sido consignados el sello y la firma del traductor-intérprete jurado. Esto les confiere la cualidad de documentos oficiales con la misma validez legal que el original.
Este tipo de traducciones son necesarias por exigencia de determinadas autoridades (por ejemplo instituciones académicas, juzgados ...).
Precios: traducción jurada 420,- CZK por una página estándar (1800 signos, incluyendo los espacios)
Plazo de entrega: Normalmente 4 - 5 días laborales. Para traducciones más rápidas por favor consultar los precios personalmente.
Para mayor información y pedidos: Contactarse con Sra. Daniel Martinez Tapia: e-mail: info@abanicodorado.cz, móvil: 00420 774 893 567 (idiomas: checo, espanol, inglés).
Děkujeme! Vaše zpráva byla odeslána. Něco se nepovedlo, zkuste to za chvíli. Prosím zadejte corektní Captcha odpověď!